Het mooiste huis ooit

De renovatieplannen en het gevolg daarvan voor de bewoners, waren voor twee betrokken inwoners uit de regio aanleiding om het verhaal over Hoog Lindoduin en zijn bewoners in beeld en schrift te documenteren. In eerste instantie was hun initiatief bedoeld als steun voor diezelfde bewoners. Zodra echter het onderwerp ‘verplicht verhuizen’ ter sprake kwam, verstarden de mensen. Velen spraken van een gevoel van onmacht en verdriet. En hoewel zij niet aan de renovatieplannen en het gevolg daarvan voorbij konden gaan, was het voor de initiatiefnemers reden om te kiezen voor een positieve insteek. Tijdens de gesprekken bleek namelijk ook dat Hoog Lindoduin een belangrijke plek inneemt, in Scheveningen en in het leven van de oud-bewoners. Bewoners wiens leven vaak nauw is verweven met Scheveningen en de zee en die ieder voor zich een sterke binding hebben met de oude vissersplaats, de flat en hun woning. Voor velen zelfs “het mooiste huis waar ze ooit hebben gewoond!”